Niedosłuch
ubytek słuchu, rodzaje i przyczyny
Nov. 13, 2013

Chociaż żyjemy w czasach bardzo dobrze rozwiniętej informacji, to w świadomości ludzi nadal funkcjonuje wiele mylnych opinii dotyczących ubytku słuchu i noszenia aparatów słuchowych.