Nieobecności lekarzy
nieobecności
June 23, 2017

Lekarz Elżbieta Wilk nieobecna 26.06.2017 r. i od 12.07 do 21.07.2017r.