Nieobecności lekarzy
nieobecności
Aug. 26, 2017

Lekarz Renata Piekarz nieobecna od 28.08 do 01.09.2017
Lekarz Jacek Piekarz nieobecny od 28.08 do 01.09.2017