jak nauczyć dziecko samodzielności?
June 16, 2013

Jak nauczyć dziecko samodzielności?

Głównym błędem kochających rodziców jest czasem to, ze nie potrafią niczego odmówić swojemu dziecku. Miłość do dziecka to nie jest jednak tylko pozwalanie na wszystko i brak zasad, nie na tym polega także wychowywanie dzieci. Jest wręcz przeciwnie. Błędy przejawiają się na przykład tym:

- nie ma jasno określonych zasad, np. co dziecko może robić, a czego nie,

- jeśli zasady istnieją, są łamane przez Ciebie,

- jeśli zasady istnieją, są łamane przez dziecko, bez reakcji z Twojej strony.

Aby dziecko było samodzielne, należy przestrzegać kilku zasad (Ty jako rodzic też musisz mieć swoje zasady!):

- daj dziecku wybór, pozwól podejmować swoje decyzje, nawet jeśli są złe,

- zachęcaj do pomocy w domu, to da dziecku poczucie, ze jest potrzebne, a domowe obowiązki mogą być dobrą wspólną zabawą,

- chwal, kiedy zrobi coś dobrze,

- jeśli nałożysz na dziecko jakiś obowiązek, zawsze go egzekwuj, a jeśli dziecko nie chce czegoś zrobić, daj mu wybór, np. albo pomoże wycierać naczynia, albo musi wcześniej iść spać,

- nigdy nie rób czegoś za dziecko,

- pozwól dziecku wykonywać swoje obowiązki samemu, ale bądź w pobliżu, na wypadek, gdyby samo poprosiło o pomoc,

- wypełniane przez dziecko obowiązki nie muszą być wykonane perfekcyjnie, tylko samodzielnie,
pomagaj przy bardziej skomplikowanych zadaniach, np. dzieląc je na pojedyncze czynności,

- pozostawiaj dziecko czasem samo, nawet na krótki czas, to nauczy je, że rodzic nie musi być w pobliżu, aby czuć się bezpiecznie.

Jak pomóc dziecku uczyć się na własnych błędach:

- wyjaśnij, ze wszyscy popełniają błędy i to nie jest powód do wstydu,

- wyjaśnij, że liczy się wysiłek włożony w wykonanie obowiązków,

- nie do tego, aby dziecko pomyślało, ze Twoja miłość zależy od tego, czy wykonują coś dobrze,

- jeśli mówisz dziecku, co zrobiło źle, zawsze mów też, co zrobiło dobrze.