jak zmienić lekarza i ośrodek
Aug. 9, 2014

W celu skorzystania z porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
pacjent powinien dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki i/lub położnej.
Pacjent ma prawo do bezpłatnego wyboru nie częściej niż trzy razy w roku.
Wyboru lub zmiany dokonuje się bezpośrednio u świadczeniodawcy w przychodni
i nie trzeba tego faktu potwierdzać w oddziale Funduszu.
W przypadku każdej kolejnej, nieuzasadnionej zmiany należy wnieść opłatę w wysokości 80 złotych.
Opłatę należy uiścić na konto właściwego oddziału NFZ.

Opłaty nie pobiera się w przypadku:
» zmiany miejsca zamieszkania przez pacjenta;
» zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego
lekarza/pielęgniarkę/położną podstawowej opieki zdrowotnej;
» z powodu innych przyczyn niezależnych od woli pacjenta.

Wyboru dokonuje się w imieniu własnym. W imieniu innej osoby deklaracje
mogą złożyć pełnoletni opiekunowie lub opiekunowie prawni niepełnoletnich
dzieci, bądź innych osób, dla których ustanowiony został opiekun.
Deklarację wyboru składa się do konkretnej osoby udzielającej świadczeń:
imiennie do lekarza, pielęgniarki czy położnej.
Pacjent może złożyć w jednym miejscu deklarację do lekarza, a w innym
do pielęgniarki czy położnej, powinien jednak rozważyć praktyczne skutki
takiego wyboru.