Informacja o funkcjonowaniu ośrodka od 16.03.2020r.
March 14, 2020

Odwołane zostają wszystkie wizyty planowe – wcześniej umówione
Pracować będzie tylko poradnia lekarza rodzinnego i poradnia dla dzieci.
Udzielane będą konsultacje telefoniczne i wystawiane e-recepty.
W sytuacjach absolutnie koniecznych lekarz zdecyduje o potrzebie osobistego stawienia się pacjenta w ośrodku.
Z pacjentkami ciężarnymi z poradni ginekologiczno-położniczej skontaktujemy się telefonicznie w poniedziałek 16.03.2020r.