Najnowsze zalecenia służb sanitarnych.
March 12, 2020

Najważniejszą rzeczą w ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa jest autoizolacja czyli pozostań w domu, izoluj się od innych ludzi. Dzieci, młodzież i studenci muszą pozostać w domach na czas zamknięcia szkół i uczelni, a nie wykorzystać tych dni jako czasu na imprezy!
Unikaj wszelkiego typu spotkań rodzinnych i towarzyskich. Unikaj galerii handlowych i dużych sklepów. Nie chodź do kościoła, możesz pomodlić się w domu, uczestniczyć we mszy nadawanej w radio, telewizji i internecie. Jeśli to możliwe pracuj zdalnie. Wykorzystaj przysługującą Ci opiekę nad dzieckiem. Przy objawach przeziębienia skorzystaj z kontaktu telefonicznego ze swoim lekarzem rodzinnym, idź na L4. Przy braku leków również skorzystaj z kontaktu telefonicznego ze swoim lekarzem rodzinnym, wystawi e-receptę.