Koronawirus
March 1, 2020

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje KORONAWIRUS
i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak:
GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to:
bezzwłocznie powiadom telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
tel. 12 644 09 35, 12 644 91 33, 12 684 40 32, 600 876 214, 602 263 605
lub
w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112
lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział - SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE, tel 126229403, 126229390, 126229407

INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800190 590

PAMIĘTAJ !!!
W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia ale nie masz jeszcze objawów pozostań
w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE
lub innymi metodami zdalnej konsultacji.

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony
w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.
Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych
osób w poczekalni!!!

• Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu.
• Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
• Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlesz
lub kichasz.
• Nie zbliżaj się do osób chorych.