Neurologopeda
Nov. 24, 2019

Od grudnia można skorzystać z oferty poradni neurologopedycznej, w której przyjmować będzie Regina Panaś - specjalista zaburzeń rozwoju mowy dzieci i dorosłych, balbutolog, terapeuta ręki (www.logopeda-krakow.pl), (https://www.facebook.com/logopedaKrakow/).
Pani Regina zajmuje się diagnozą i terapią:

- afazji - u osób dorosłych oraz zaburzeń afatycznych u dzieci;

- wad wymowy (dyslalii) - m.in. rerania, seplenienia, mowy bezdźwięcznej i in.;

- jąkania;

- opóźnionego rozwoju mowy;

- dysleksji i dysgrafii;

- wspomagania rozwoju funkcji psychomotorycznych koniecznych do podjęcia nauki w szkole;

- sprawności manualnej (diagnoza i terapia ręki).