Grypa - objawy i rozpoznanie
Oct. 21, 2018

Grypa jest chorobą wysoce zakaźną; chory może być źródłem zakażenia przez kilka dni, nawet przed pojawieniem się objawów. Grypa, często źle rozpoznawana i niedoceniana, nie jest "ciężkim przeziębieniem", lecz może być ciężką chorobą. Objawy grypy nie są specyficzne, a potwierdzenie wirusologiczne w pojedynczych przypadkach zwykle nie jest wykonywane.

Powikłania pogrypowe mogą być ciężkie i obejmują zaostrzenie współistniejącej choroby przewlekłej płuc lub płuc i serca oraz rozwój bakteryjnego zapalenia płuc. Ryzyko rozwoju poważnych powikłań po zakażeniu wirusem grypy jest podwyższone zarówno u dzieci lub osób starszych, jak i osób z określonymi chorobami współistniejącymi, w tym przewlekłymi chorobami płuc, przewlekłymi chorobami sercowo-naczyniowymi, cukrzycą i upośledzeniem odporności.
Drogi zakażenia

Wirusy grypy są wysoko zakaźne i przenoszoną się z człowieka na człowieka drogą kropelkową w czasie kichania, kaszlu lub mówienia, albo poprzez kontakt ze skażonymi przedmiotami. Transmisja wirusa jest ułatwiona w zatłoczonych pomieszczeniach o złej wentylacji, w których panuje niska temperatura i wysoka wilgotność.
Zdrowy dorosły może być źródłem zakażenia od dnia poprzedzającego wystąpienie objawów choroby do 7. dnia po wystąpieniu tych objawów. Czas ten jest jednak zmienny i zależy od tego, jak długo wirus wydalany utrzymuje się w drogach oddechowych.
Objawy

Wirusy grypy replikują się w komórkach nabłonka dróg oddechowych. Niszczenie tych komórek leży u podstawy objawów ze strony układy oddechowego, jak i objawów ogólnych.
Pierwotne zakażenie wirusem grypy charakteryzuje się nagłym wystąpieniem gorączki, bólu gardła, głowy, mięśni, oraz dreszczy, jadłowstrętu i dużego zmęczenia. Gorączka wynosi zwykle od 38 do 40°C i trwa przez 3-5 dni. Choroba zazwyczaj ustępuje w ciągu tygodnia, ale kaszel i złe samopoczucie mogą się utrzymywać przez wiele dni, a nawet tygodni. Okres inkubacji choroby trwa zwykle 2 dni, lecz waha się między 1 a 4 dniami. Wirusy mogą być wyizolowane z nosogardła dorosłych jeszcze przez 5 dni po ustąpieniu choroby. Osoby z ciężkim upośledzeniem odporności mogą wydalać wirusa grypy przez kilka miesięcy. U osób w podeszłym wieku gorączka może nie występować, za to obecne są utrata apetytu, zmęczenie lub dezorientacja.
Objawy zakażenia wirusem grypy nie są charakterystyczne, co sprawia, że grypa jest trudna do odróżnienia od innych chorób wywoływanych przez patogeny układu oddechowego. Z tego powodu grypa jest często mylona z przeziębieniem wywoływanym przez inne wirusy atakujące drogi oddechowe.

Grypa to nie przeziębienie, może prowadzić do śmiertelnych powikłań i nie łatwo jest ją zdiagnozować.
Powikłania

Wiek i choroby współistniejące przyczyniają się do rozwoju powikłań, które mogą być następstwem grypy. Do najczęstszych powikłań grypy należą zaostrzenie współistniejącej choroby przewlekłej płuc lub płuc i serca, takiej jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma, zastoinowa niewydolność serca i rozwój bakteryjnego zapalenia płuc, zwykle wywołanego przez Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus i Haemophilus influenzae. Jakkolwiek rzadko, pierwotne wirusowe zapalenie płuc może być śmiertelne.