BADANIA PSYCHOLOGICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY
Sept. 1, 2016

BADANIA PSYCHOLOGICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY

W naszej przychodni prowadzimy specjalistyczną diagnozę psychologiczną
dzieci już od 3 roku życia.
Zapraszamy dzieci i ich rodziców na badania w zakresie:
• inteligencji,
• zdolności poznawczych - pamięci, uwagi, percepcji,
• zdolności psychomotorycznych,
• osobowości i motywacji,
• umiejętności społecznych,
• specyficznych potrzeb edukacyjnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia),
• dojrzałości szkolnej,
• deficytów i zaburzeń rozwojowych.
Zajmujemy się również wyrównywaniem deficytów, oferując zajęcia
terapeutyczne i wyrównacze, także dla już zdiagnozowanych dzieci (autyzm),
zespół Aspergera, porażenie mózgowe, ADHD, FASD, zaburzenia związane z chorobami somatycznymi i in.).
Dysponujemy nowoczesnym zestawem testów psychologicznych oraz doświadczoną kadrą.
Serdecznie zapraszamy!
Dzieci i ich harmonijny rozwój są dla nas najważniejsze.