Czy wymioty u dziecka po podaniu leku są wskazaniem do powtórzenia dawki?
Jan. 31, 2015

U niemowląt i małych dzieci parametry farmakokinetyczne, pH w żołądku oraz perystaltyka przewodu pokarmowego mogą się różnić, stąd też i farmakokinetyka leków w tej populacji może być zmienna oraz zależna od postaci leku, jaką przyjęło dziecko.Wiadomo, że leki w postaci roztworów doustnych oraz większości syropów wchłaniają się w czasie do 10 minut, jeśli więc w tym okresie wystąpią wymioty, dawkę leku należy powtórzyć.

W przypadku leków w postaci zawiesiny istotne jest ustalenie, czy lek wchłania się w żołądku, czy w jelitach, jednak w większości zawiesiny wchłaniają się z przewodu pokarmowego w czasie do 15 minut. Z praktyki wynika, że wymioty są zazwyczaj konsekwencją smaku podanej doustnej formy leku, którego nie akceptuje dziecko, lub mogą wynikać z gorszej tolerancji preparatów o silnie kwaśnym smaku. Takim wymiotom można zapobiec, schładzając lek przed podaniem, jeśli oczywiście w ulotce dołączonej do leku nie ma zapisu, że zmienia to jego trwałość.

Szybkość rozpuszczania się tabletek zależy między innymi od objętości płynów, jakimi się je popija. Zwykle tabletki o natychmiastowym uwalnianiu wchłaniają się do godziny. Parametry wchłaniania drażetek oraz doustnych postaci leku o przedłużonym i kontrolowanym uwalnianiu są różne w każdym konkretnym przypadku i niestety dane te należy sprawdzać w charakterystyce produktu leczniczego.

Jeśli wymioty należą do nieodłącznych objawów choroby, należy unikać podawania leków doustnie.