Uwaga na wirusa polio!
Dec. 1, 2013

Od 2002 roku Europa jest kontynentem wolnym od polio. Wydarzenia, które miały miejsce w 2013 roku niosą ryzyko zawleczenia dzikiego wirusa polio do krajów Unii Europejskiej. W Izraelu wykryto dzikiego wirusa polio w próbkach ścieków oraz w próbkach kałów osób zakażonych bezobjawowo. Natomiast w ogarniętej wojną domową Syrii, gdzie poziom zaszczepienia przeciw polio radykalnie spadł do około 50%, miały miejsce zachorowania na poliomyelitis. Wielu uchodźców z Syrii prosi o azyl w krajach Unii Europejskiej, co stwarza możliwość zawleczenia dzikiego wirusa polio do Europy.

W związku z zaistniałą sytuacją kraje Unii Europejskie powinny podjąć pewne działania zmniejszające ryzyko zawleczenie dzikiego wirusa polio do Europy:
• niezbędna jest identyfikacja populacji osób wrażliwych, nie
szczepionych lub w pełni nie zaszczepionych;
• kraje w których poziom zaszczepienia przeciwko polio wynosi
poniżej 90% powinny zwiększyć wyszczepialność;
• wszystkie osoby wyjeżdżające w rejony krążenia dzikiego polio
powinny mieć aktualne szczepienia;
• wszystkie systemy nadzoru pozwalające na wykrycie wirusa
polio powinny być wzmocnione;
• niezbędna jest ocena dostępności szczepionki w razie wybuchu
epidemii;
• kraje przyjmujące uchodźców z Syrii powinny ocenić ich stan
zaszczepienia i zapewnić im szczepienia przeciw polio oraz inne
szczepienia jeżeli są niezbędne.

Szczepienie dzieci przeciwko polio.

Szczepienie dzieci przeciwko polio odbywa się zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień. Pierwsze trzy szczepienia to szczepienia szczepionką IPV, czwarte - szczepionką OPV. Dziecko najpierw dostaje zastrzyk dwukrotnie w pierwszym roku życia: na przełomie 3. i 4. miesiąca życia (wraz z drugim szczepieniem, które odbywa się w przychodni) oraz w 5. miesiącu. Trzecią dawkę uzupełniającą szczepienie dziecko powinno otrzymać w 16.–18. miesiącu życia. Kolejną dawkę, tym razem doustnie, dostaje dziecko w 6. roku życia.

Szczepienie dorosłych przeciwko polio.

Większość dorosłych, którzy otrzymali szczepionkę jako dzieci, nie wymaga uodpornienia. Wykonanie pojedynczego szczepienia przypominającego IPV należy rozważyć w następujących grupach ryzyka:
-osoby podróżujące do regionów świata, gdzie poliomyelitis
występuje,
-pracownicy laboratoryjni pracujący z poliowirusami,
-pracownicy ochrony zdrowia, którzy zetknęli się z chorym lub
podejrzanym o zachorowanie na poliomyelitis.